Våra lokala politiker

 • Jenny Delén

  Ordförande i Moderaterna Perstorp

  Ordförande i SN sedan valet 2018.

 • Patrik Ströbeck

  Kommunfullmäktigeledamot.

  Gruppledare och vice ordförande i Moderaterna Perstorp

   

 • Håkan Abrahamsson

  Kommunfullmäktiges ordförande

  Ordförande i Kultur – & Fritidsnämnden sedan valet 2018

   

 • Anette Lantz

  Kommunfullmäktigeledamot sedan valet 2018. Ledamot i BUN sedan 2015. Jag vill verka för kommuninvånarnas bästa. Jag brinner för ett rikt föreningsliv – föreningar för såväl ung som gammal. Tillgänglighet för alla ser jag som en viktig sak som vi i kommunen måste tillse att det efterlevs. Jag har en stark framtidstro där jag är särskilt stolt över att det under min mandatperiod byggts en skatepark, byggts Ugglehallen och jag har varit med att driva på en Kulturskola i egen kommunal regi. Även, efter ombyggnaden av aulan på Centralskolan, få ett aktivt Kulturhus för alla är en sak jag länge har efterfrågat och nu har det hänt!
  Anette Lantz (M) Perstorp – ”för att jag tror på framtiden”

 

Tappade uppkopplingen